nadpis_pruvodce

  Základní rozdělení profilů

a01-pruhled2

Prvním a nejdůležitějším rozdělením oken je rozdělení podle stavební hloubky profilu:

  • Profily se stavební hloubkou menší než –li 70mm se používali před rokem 2004 a patří do IV.třídy, my je již nepoužíváme.
  • Profily se stavební hloubkou 70 – 77 mm, patří do základní třídy č.III, a u nás se tato základní třída jmenuje CLASSIC.
  • Profily se stavební hloubkou 78 – 85 mm, patří do lepší energetické třídy č.II, my tuto třídu označujeme COMFORT.
  • Profily se stavební hloubkou 85 a více mm, patří do nejlepší a nejvyšší třídy č.I, u nás se tyto profily jmenují VISION.

Rozdělení podle těsnění

a01-pruhled3

Další podle čeho je potřeba okna rozlišit, je systém těsnění (těsnících gum):
Těsnění oken rozdělujeme do dvou základních skupin. A to na dorazové těsnění, označované AD (anschlagdichtung) a středové těsnění, s označením MD (mitteldichtung).

Středové těsnění, o kterém se dá obecně říci, že má lepší součinitel prostupu tepla, se ještě dále dělí na takzvané pevné středové těsnění a pružné středové těsnění. Pevné středové těsnění se dá přirovnat k trojitému dorazovému těsnění, které má stejné těsnění (jaké je na rámu i křídle) ještě uprostřed a to většinou na křídle. Nejlepší je pak středové těsnění pružné, které je 15 až 20mm vysoké a díky své pružnosti při namáhání tlakem větru okno neustále lépe utěsňuje. V poslední době se středové pružné těsnění ještě zdokonalilo o tzv. dutinové těsnění, které ještě lépe přilne ke křídlu díky své roztažné ploše. Z tohoto důvodu má systém pružného středového těsnění nejen lepší funkčnost a nižší součinitel prostupu tepla, ale hlavně vysokou zvukovou izolaci (odhlučnění).

Co je součinitel prostupu tepla

Co je vlastně součinitel prostupu tepla a jak se dělí? Vždy je v nabídce nutné určit, o jaký součinitel prostupu tepla se jedná. Prvním a nejdůležitějším součinitelem je prostup tepla zasklením, který se označuje Ug a tvoří více než 90% plochy okna. Na tuto hodnotu má vliv počet skel, typ materiálu použitého k pokovení skel, materiál a velikost distančního rámečku i způsob plnění těžkým plynem. Dalším důležitým součinitelem je prostup tepla profilem (rámem i křídlem okna) a označuje se Uf. Tato hodnota by měla být vždy uváděna s plným vyztužením profilu.

Posledním a nejdůležitějším součinitelem prostupu tepla je prostup tepla celým oknem, který se označuje Uw a vypočítává se dle vzorce z velikosti okna a součinitelů Ug (sklo) i Uf (rám).

vzor2

Na naše okna používáme pro základní řadu CLASSIC izolační dvojskla s Ug=1,0 W/m2K, nebo izolační trojskla Ug=0,7W/m2K. Pro řadu COMFORT a VISION+ používáme izolační trojsklo s nižším součinitelem prostupu tepla Ug= 0,5 W/m2K. Tento součinitel ovlivňuje hlavně velikost distančních rámečků mezi jednotlivými skly a způsob plnění tohoto prostoru těžkým plynem ARGON. U větších ploch skel, ale i tam kde je nutné kvůli odhlučnění použít 6mm silné sklo se zvyšuje součinitel prostupu tepla na Ug=0,6 W/m2K.

a04-2

Krátká rekapitulace

Pokud to shrneme, je důležité v nabídkách vždy srovnávat stejné hodnoty U a nezaměňovat součinitel prostupu tepla sklem Ug se součinitelem prostupu tepla celým oknem Uw. Jestliže tyto hodnoty v nabídce nenajdete, nebojte se nakouknout do prohlášení o vlastnostech, kde jsou všechny součinitele jednotlivých typů skel uvedeny. Dále není tolik důležitý počet komor v profilu jako jeho stavební hloubka, je zavádějící jestliže do III.skupiny hloubky profilů některý výrobce dá 7 či 8 komor, protože zde jsou jen na úkor železné výztuhy. Také si nepleťte stavební hloubku profilu rámu s často vypsanou hloubkou předsazeného křídla, které má pochopitelně větší rozměr.

Po prostudování nabídek a vytipování dodavatelů oken je také důležitá návštěva vzorkové prodejny a vyzkoušení si vybraných produktů, abyste sami viděli, co opravdu kupujete! Chápu, že každý chceme ušetřit, ale není nic horšího než se nechat uchlácholit řečmi obchodníka a až při montáži zjistit, že jsem si vybral špatně! Jak říkal můj táta, nikdy neporovnávej jablko s hruškou, ač je to oboje ovoce! A stejné je to s okny.

podpis_pruvodce

Ing.Martin Vítek
stavební technik

Je Vám něco nejasné?

Pokud potřebujete s něčím poradit, nebo chcete vyřešit nějaký detail.

a06s-2

Podívejte se na
nejprodávanější okna
jednotlivých řad

nej_produkt_01  nej_produkt_02  nej_produkt_03

ŘEKLI O NÁS

Dobrý den milý pane Smutný :-),

jen bych rád touto cestou velmi poděkoval za dobře odvedenou práci, jak při domlouvání a organizování, tak i při následné montáži. Vše proběhlo naprosto bez problémů a s okny jsme velmi spokojeni ! Vaše firma byla v každém ohledu profesionální a tak vás rádi doporučíme dále. Doplatek z faktury je již uhrazen a tak je mezí námi vše vyřízeno! Ještě jednou velmi děkujeme a přejeme krásné dny a mnoho dalších spokojených zákazníků

manželé Burianovi, Světice

Děkuji za bezvadně odvedenou práci Vašich pracovníků, za jejich solidní přístup, pracovitost a rychlost. Kéž by takových řemeslníků bylo více.
 
S pozdravem
Daniela Matesová

Pane jednateli Petře Hromádko,
jsem velice spokojena s průběhem jednání s vaší společností, jmenovitě s p. Jakubem Nedvědem, který objednávku a smlouvu č, 141157 vyřizoval, věnoval se ochotně a pozorně i požadovaným změnám, dále si zaslouží poděkování dva muži, jejichž jména jsem si bohužel nepoznamenala, ale kteří velmi pečlivě a přesně ve sjednaném termínu provedli zaměření. Velmi oceňuji montážní skupinu vedenou p. Černým, která pracovala pečlivě, ohleduplně a velmi pilně, bez jakýchkoliv zbytečných zdržení. Prosím, abyste Vašim zaměstnancům mé poděkování tlumočil. Zakázka se týkala dodávky oken a balkonových dveří do Říčan, Mánesova ul. 686.

S pozdravem
Eva Novotná